Hvorfor merke og registrere

Hvorfor tyverimerke og registrere dine verdigjenstander

Politiet og forsikringsselskapene anbefaler på det er sterkeste å tyverimerke og registrere dine verdigjenstander. Utstyr stjeles, mistes og gjenglemmes. Mengder av tyvgods beslaglegges, men uten merking er bevisførsel vanskelig og tyven ender opp som eier av utstyret. Hva om ditt firma blir utsatt for brann? Har du en oppdatert utstyrsbase som sikrer et korrekt forsikringsoppgjør?

Gjenglemmelser

Mengden av bærbart elektronisk utstyr øker kraftig og utstyret blir stadig mindre. Gjenglemming av elektronisk utstyr har derfor blitt et økende problem. Bare på Gardermoen gjengjemmes hundrevis av PC'er og mobiltelefoner hver måned. Hvordan skal ærlige finnere få levert umerket utstyr tilbake?

Preventivt

Den største fordelen med å tyverimerke sine verdigjenstander er ikke målbar, nemlig den preventive effekten. De fleste tyveriene har nok blitt unngått fordi en potensiell gjerningsmann har blitt usikker. Hvilken risiko løper jeg? Er maskinen alarmert? Sporbar? Registrert? Kan merkingen fjernes?

Vanskelig å videreomsette

Tyverimerket utstyr er vanskelig å videreomsette. Merkingen kan ikke fjernes uten at det setter varige spor i overflaten. Gjenstanden må derfor omsettes via kanaler som er kjent med at det er tyvgods og omsetningsverdien faller. En tyv søker derfor etter umerket utstyr.

Tap av verdier og sensitiv informasjon

Å gjenanskaffe en stjålet PC er en ting. Det mange ikke tenker på er kostnadene for å få den i drift igjen ute hos bruker. Det har en langt høyere pris. I tillegg kan senitiv og konkurranseutsatt informasjonkomme på avveie.

Sikkerhetsprofilen

Stadig flere bedrifter arbeider aktivt for å øke sin sikkerhetsprofil. Merking og registrering er viktig internt, men minst like viktig overfor kunder og forretningsforbindelser. Sikkerhetsmerking er den mest valgte løsningen for å forhindre tyveri og tap av informasjon.

Sporbart

All tyverimerking fra IBS Security kan registreres i sporingsdatabasen www.ifstolen.com. Her registrerer vi all nødvendig informasjon for å spore utstyret tilbake til rettmessig eier. Sporingsbasen har gitt svært gode resultater både hva angår tyveri og gjenglemming. Vår sporingstelefon besvares hele døgnet.