Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

Inventarkontroll er en underprioritert arbeidsoppgave. Utstyrsintensiteten øker med rekordfart og utgjør enorme verdier. Svært få tenker på konsekvensen ved brann, tyveri, flytting eller andre ødeleggelser. Kontrollen er som regel mangelfull.  

IBS InventarXL er et inventarsystem som gir god oversikt over alle typer eiendeler

IBS InventarXL er utviklet for å holde rede på alle kategorier inventar (IT/AV-utstyr, mobiltelefoner, nettbrett, kontorutstyr, generelt inventar, kunst/utsmykning m.m). Basen er modulært oppbygget med moduler for strekkode, utlån, service, bilde og dokument. IBS Inventar er lett å bruke og tilfredsstiller Riksrevisjonens krav.

Definer egne kategorier med ønskede feltbeskrivelser

I programmet kan du selv opprette ønskede kategorier og underkategorier med tilhørende felter. I tillegg kan man definere egne kategorimaler på modellbetegnelser man har standarisert på. Databasen leveres som en enbruker eller flerbruker løsning med mulighet for senere oppgradering av antall brukerlisenser og moduler. 

Alle data er rapporterbare

IBS Inventar holder oversikt over utstyrets lokasjon som koststed, person, bygg, rom og avdeling, samt en del administrative opplysninger. Historikk loggføres automatisk og merknader kan legges inn manuelt. Alle data er rapporterbare og man kan utføre fritekstsøk. Lister kan skrives ut, sorteres, lagres og eksporteres til ønsket filformat. Basen har en høy sikkerhetsprofil med loggføring av alle bevegelser, passordbeskyttelse og rettighetstilgang.

Gode import og eksport muligheter

IBS Inventar har en avansert importfunksjon som gjør det enkelt å importere eksisterende inventaroversikter eller tabelldata ved hjelp av en Excel importmal. Utstyrsdatabasen kan også knyttes opp mot AD for innhenting av data.

Avansert skannermodul

Skannermodulen gjør det enkelt å registrere nytt inventar uansett geografisk beliggenhet. Skannerutstyret er et viktig verktøy for å kunne utføre endringer desentralt og gjennomføre inventarkontroller med påfølgende rapportering av avvik.

Produkter i denne kategorien: