Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

IBS InventarXL

Inventarkontroll er et ofte underprioritert område. Utstyrsintensiteten øker og utgjør enorme verdier. Svært få tenker på konsekvensene ved brann, tyveri eller andre ødeleggelser og kontrollen er som regel mangelfull.

En utstyrsdatabase for alle typer eiendeler

IBS InventarXL er utviklet for å holde oversikt på alle typer inventar (datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, videokanoner, kontormaskiner, kunst, møbler o.l). IBS Security AS har i tillegg utviklet et rikt utvalg valgfrie tilleggsmoduler som strekkode, utlån, service, WEB, varsling, kompetanse og avtaler og dokumenter. IBS InventarXL har en lav brukerterskel og tilfredsstiller Riksrevisjonens krav.

Definer egne kategorier og feltbeskrivelser

I programmet kan du selv opprette ønskede kategorier og underkategorier med tilhørende felter. Databasen leveres som en enbruker eller flerbruker løsning med mulighet for oppgradering av antall brukerlisenser og moduler.

Alle data er rapporterbare

IBS InventarXL holder oversikt over utstyrets lokasjon som f.eks koststed, person, bygg, rom og avdeling, samt alle administrative data. Alle data er rapporterbare og kan om ønskelig eksporteres til andre filformater. Basen har en høy sikkerhetsprofil med loggføring av alle transaksjoner, utfyllende historikk, passordbeskyttelse og rettighetstildelinger.

Avansert strekkodemodul

Strekkodemodulen gjør det enkelt å registrere nytt inventar uansett geografisk beliggenhet. Skannerutstyr er et viktig hjelpemiddel for å kunne utføre desentral registrering, endring, oppslag og kontroll.

Relaterte produkter