Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

Strekkodemodul

Frykten for registrerings- og vedlikeholdsarbeidet med en utstyrsdatabase hindrer mange med å komme i gang. IBS har derfor utviklet en avansert strekkodemodul som gir mulighet for desentral registrering og inventarkontroll via håndskanner.

Strekkodelister

IBS InventarXL genererer strekkodelister til hjelp under registreringen. I tillegg kan man legge til egendefinerte strekkoder.

Desentral registrering, vedlikehold og utstyrskontroll

Strekkodemodulen gjør det svært enkelt å registrere inn nytt utstyr, gjøre oppslag, samt utføre diverse vedlikehold. For å holde databasen oppdatert kan du når som helst foreta inventarkontroll på det nivå du måtte ønske. Avvik blir presentert slik at du enkelt kan foreta eventuelle korreksjoner.

Relaterte produkter