Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

Utlånsmodul

Utstyrsintensiteten tiltar og med det øker også behovet for å holde kontroll på utlån av virksomhetens eiendeler til ansatte, studenter, konsulenter, hjemmekontor o.l. I IBS InventarXL finner du en egen utlånsmodul for å holde oversikt på dette. Registreringen kan utføres manuelt eller ved hjelp av en tastaturskanner for økt effektivitet.

Utlånskvittering, reservasjon, restanse og utlånshistorikk

Systemet holder oversikt over alle utlån, dato for tilbakelevering med varsling av overskredne frister og komplett utlånshistorikk. Du får også skrevet ut utlånskvitteringer med valgfri ansvarstekst.

Relaterte produkter