Behovsanalyse

For en større organisasjon er det ikke alltid like lett å se hvordan man skal innføre et inventarsystem. Spesielt hva angår datafangst, daglig drift, rapportering, kontrollfunksjoner og rutiner for avhending. IBS kan påta seg å analysere situasjonen og gi en anbefaling hva angår organisering og i forhold til behov.