Pilotprosjekt

IBS InventarXL kan utvides til å bli et alt omfattende verktøy for hele organisasjonen. Mange av våre kunder er usikre på hvor langt de ønsker å gå, og ber oss om å kjøre et pilotprosjekt for et avgrenset område. Med bakgrunn i erfaringer fra pilotprosjektet er det lettere for ledelsen å konkludere i forhold til utvidelser og hvordan man vil legge dette opp.