Softwareutvikling

IBS InventarXL er i utgangspunktet en standard applikasjon. Flere av våre kunder har imidlertid hatt behov for spesialutvikling av tilstøtende moduler (datafangst, integrasjon, eksport av data med mer). I slike tilfeller vil vi vurdere problemstillingen og deretter gi et uforpliktende pris- og tidsestimat.